ย้อนอดีต 6 สค. 2534: กำเนิด WWW


เซอร์ทิม เบอร์เนิร์ส-ลีเกิด
ในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ เป็นบุตรนาย
คอนเวย์ เบอร์เนิร์ส-ลีและ
นางแมรี ลี วูดส์ ทั้งบิดาและ
มารดาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่
ทำงานอยู่ในทีมสร้าง
คอมพิวเตอร์ ยุคแรก คือ
“แมนเชสเตอร์ มาร์ก 1”
ด้วยกัน
ทั้งสองได้สอนให้
เบอร์เนิร์ส-ลี ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันไป
ทุกเรื่อง แม้แต่บนโต๊ะอาหาร เบอร์เนิร์ส-ลีเข้าโรงเรียน
ชั้นประถม ที่โรงเรียน “ชีนเมาท์”

(ซึ่งต่อมาได้อุทิศห้องโถงใหม่ห้องหนึ่งเป็นเกียรติแก่เขา)
ก่อนที่จะย้ายไป เรียนต่อระดับโอ. และระดับเอ. ที่โรงเรียน
เอ็มมานูเอล ที่วานสเวิร์ท

เบอร์เนิร์ส-ลีเป็นศิษย์เก่าของควีนส์คอลเลจ มหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ดซึ่ง เบอร์เนิร์ส-ลีเป็นตัวแทนแข่งขันเกมส์
“ทิดดลีวิงค์” ประเพณี(เกมแข่งช้อน ดีดอีแปะลงถ้วย)
กับคู่ปรับเก่าแก่คือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วย ขณะที่เรียน
ที่ควีนส์คอลเลจ เบอร์เนิร์ส-ลีได้สร้างคอมพิวเตอร์ด้วยหัว
แร้งไฟฟ้า ประกอบทีทีแอล (ทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง)
ลอจิกเกท และตัวประมวล เอ็ม 6800 กับโทรทัศน์เก่า
เครื่องหนึ่ง และช่วงหนึ่งในระหว่างการศึกษา
เบอร์เนิร์ส-ลีถูกจับได้ร่วมกับเพื่อนฐานทำการ “แฮ็ก”
คอมพิวเตอร์และ ถูกห้ามมิให้ใช้คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย เบอร์เนิร์ส-ลีจบการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์เมื่อ พ.ศ. 2518

ขณะที่เป็นลูกจ้างอิสระอยู่ที่ “เซิร์น” ระหว่างเดือน
มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2523 เบอร์เนิร์ส-ลีได้
เสนอโครงการหนึ่งที่ใช้แนวคิด “ข้อความหลายมิติ”
หรือ hypertext มาใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนและปรับ
สมัยข้อมูลระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ขณะที่เบอร์เนิร์ส-ลี
ทำงานอยู่ที่นี่เขาได้สร้างระบบต้นแบบไว้
แล้วเรียกชื่อว่า ENQUIRE หลังจากออกจากเซิร์น
เมื่อ พ.ศ. 2523 เบอร์เนิร์ส-ลีไปร่วมงานกับบริษัท
“อิมเมจคอมพิวเตอร์ซิสเต็ม” ของจอห์น พุล
เบอร์เนิร์ส-ลีได้กลับมาทำงานที่เซิร์นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งสิกขบัณฑิต (Fellow) เมื่อถึง
พ.ศ. 2532 เซิร์นได้กลายเป็นศุนย์อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป และเบอร์เนิร์ส-ลีได้เล็งเห็นโอกาส

ในการใช้ “ข้อความหลายมิติ” ผนวกเข้ากับอินเทอร์เน็ต
เบอร์เนิร์ส-ลี
เขียนไว้ในข้อเสนอโครงการของเขาว่า “…ผมเพียง
เอาความคิดเรื่องข้อ ความหลายมิตินี้เขื่อมต่อเข้ากับ
ความคิด “ทีซีพี” และ “DNS” และเท่านั้น ก็จะได้
“เวิลด์ไวด์เว็บ..” เบอร์เนิร์ส-ลีร่างข้อเสนอของเขา
เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2532

และในปี
พ.ศ. 2533 ด้วยความช่วยเหลือของ โรเบิร์ต
ไคลิยู ช่วยปรับร่างโครงการให้ ไมค์ เซนดอลล์
ผู้จัดการของ เบอร์เนิร์ส-ลีจึงรับข้อเสนอของเขา
ในข้อเสนอนี้ เบอร์เนิร์ส-ลีได้ใช้
ความคิเดียวกับระบบเอ็นไควร์มาใช้สร้างเวิลด์ไวด์เว็บ
ซึ่งเขาได้ออก แบบและสร้างเว็บเบราว์เซอร์และ
เอดิเตอร์ตัวแรก (เรียกว่าWorldWideWeb
และพัฒนาด้วย NEXTSTEP)และ เว็บเซิร์บเวอร์
ขึ้น เรียกว่า httpd (ย่อมาจาก HyperText Transfer
Protocal Deamon)

เว็บไซต์แรกสุดสร้างขึ้นที่เซิร์น นำขึ้นออนไลน์เมื่อวันที่
6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ให้คำอธิบายว่าเวิลด์ไวด์เว็บคือ
อะไร การที่จะเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์ทำได้อย่างไร
และจะติดตั้งเว็บ เซิร์บเวอร์ได้อย่างไร นอกจากนี้ยัง
นับเป็นเว็บไดเร็กทอรีอันแรก
ของโลกด้วยเนื่องจากเบอร์เนิร์ส-ลีดูแลรายชื่อของ
เว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมด นอกจากของตนเองด้วย

ลองเข้าไปดูครับ http://info.cern.ch/

ในปี พ.ศ. 2537 เบอร์เนิร์ส-ลีได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท
เวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
แมสซาชูเสตส์ หรือเอ็มไอที ประกอบด้วยบริษัท
หลายบริษัทที่ยินยอมพร้อมใจมาร่วมสร้าง
มาตรฐานและข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นหลัก
ในการปรับปรุง คุณภาพของเว็บ ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เบอร์เนิร์ส-ลี
ยอมรับตำแหน่งประธานสาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ที่ คณะอีเล็กทรอนิกส์และ
วิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน สหราชอาณาจักร
เพื่อดำเนิน โครงการใหม่ นั่นคือ
“ซีแมนติกเว็บ” (Semantic Web)

เบอร์เนิร์ส-ลีเปิดเผยให้ความคิดแก่ทุกคน
และทุกองค์กรโดย ไม่คิดมูลค่า เขาไม่เคยจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์การค้นคิดของเขาเลย
รวมทั้งไม่เรียกค่าตอบแทนหรือรางวัลอื่น
ใดจากใคร นอกจากเงินเดือนปกติ ดังนั้น
กลุ่มบริษัทเวิลด์ไวด์เว็บจึงตัดสินใจไม่คิดมูลค่าใดๆ
จากการนำมาตรฐานของกลุ่มบริษัทไปใช้
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายยอมรับมาตรฐาน
เดียวกันได้บนพื้น ฐานทางเทคโนโลยี ไม่ใช่พื้น
ฐานค่าสิขสิทธิ์ถูกหรือแพง

การได้รับการยอมรับ
มหาวิทยาลัยเซาท์แธมตันเป็นองค์กรแรกที่ยอมรับ
ว่าเบอร์เนิร์ส-ลี เป็นคิดค้นและสร้างเวิลด์ไวด์เว็บ
ด้วยการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ให้แก่เขาเมื่อ
พ.ศ. 2539 และให้เบอร์เนิร์ส-ลีดำรงตำแหน่ง
ประธาน สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใน
คณะอิเล็กทรอนิกส์และ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เบอร์เนิร์ส-ลีเป็นประธานผู้ก่อตั้ง
3Com ที่เอ็มไอทีและยังเป็นเมธีวิจัยอาวุโสที่
นี่ด้วย เบอร์เนิร์ส-ลี เป็นสิกขบัณฑิตกิตติคุณ
(Distinguished Fellow) ที่สมาคม
คอมพิวเตอร์แห่งบริเทน สิกขบัณฑิตกิตติคุณ
ของสถาบันวิศวกร ไฟฟ้า และยังเป็นสมาชิก
ของรบัณฑิตยสถานศิลปะและวิทยาศาสตร์
อเมริกันอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2540 เบอร์เนิร์ส-ลีได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจักรวรรดิบริทิช (OBE)
พร้อมการได้รับเข้าเป็นราชบัณฑิตใน ราชบัณฑิตย
สถานเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลญี่ปุ่น

ในปี พ.ศ. 2545
และในปีเดียวกันก็ได้รับรางวัลปรินซิเป เดอ
แอสทูริอัส สาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศสเปน และได้การโหวต
เป็นหนึ่งในชาวบริติชที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน
ประวัติศาสตร์ 100 คน โดยบีบีซี

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 เบอร์เนิร์ส-ลีได้
เป็นสิกขบัณฑิตเกียรติคุณ ในราชสมาคมศิลปะ
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินสูงสุดชั้น 2
จาก สมเด็จพระบรมราชินีเอลิซาเบท

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา วิทยาศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์

27 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้รับการยกย่อง
เป็นชาวบริทิชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
และวารสารไทม์ในวาระเดียวกันยกย่อง
เบอร์เนิร์ส-ลีเป็นบุคคล 1 ใน 100 คนที่ทรง
อิทธิพลที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20

14 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้การรวมชื่อไปไว้ใน
สำนักวิศวกรรมแห่งชาติ (สหรัฐฯ)

13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายหน้าเป็นการส่วน
พระองค์จากสมเด็จพระบรมราชินีเอลิซาเบท
เป็นการพระราชทานโดยไม่ต้องผ่านจาก
กระทรวงทบวงกรม ซึ่งมีผู้ได้รับที่ยังมีชีวิต
เพียง 24 คนเท่านั้นในสหราชอาณาจักร
และมีสิทธิ์ใน “OM” ท้ายชื่อได้ตลอดเวลา

ชีวิตปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2544 เซอร์ทิม เบอร์เนิร์ส-ลีได้
เป็นผู้อุปถัมภ์กองทุนมรดก อีสต์ดอร์เซท
ในประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันเบอร์เนิร์ส-ลีพักอาศัยอยู่ที่
เมืองเลกซิงตัน รัฐแมสซาชูเสทส์
สหรัฐฯ พร้มกับภริยาและบุตร 2 คน

ในการถือศาสนา เบอร์เนิร์ส-ลีได้ลาออกรีต
จากนิกายเชิร์ตออฟอิงแลนด์
นิกายที่เขาเกิดและเติบโตมาตั้งครั้งยังเป็น
วัยรุ่นเนื่องจากทนไม่ได้กับ การที่จะ
“ต้องเชื่อทุกสิ่งที่เป็นสิ่งไม่น่าเชื่อ”
เบอร์เนิร์ส-ลีและครอบครัว
ได้รู้จักศาสนานิกาย “Unitarian
Universalism” ที่เมืองบอสตันและ
เข้ารีตนิกายนี้ถึงปัจจุบัน

เบอร์เนิร์ส-ลีเป็นผู้อยู่แนวหน้าในการ
เป็นปากเป็นเสียงให้กับหลักการ
“Net Neutrality” หรือความเป็นกลาง
ของเครือข่าย ที่มีแนวคิดว่าเครือ
ข่ายบรอดแบนด์ครัวเรือน และอาจจะ
เครือข่ายทุกชนิด จะต้องปลอดจากข้อห้าม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย วิธีในการสื่อสารที่อนุญาต
ซึ่งจะต้องไม่กำจัดเนื้อหา
เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม และจะต้องเป็น
เครือข่ายที่การสื่อสารไม่ ถูกลดคุณภาพ
ลงเนื่องจากการรับส่งข้อมูลสื่อสารอื่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s